Marschfart är den hastighet som ett fordon använder i normalfallet under färd. Uttrycket används ofta i samband med transporter med fartyg och även med flygplan, då ihop med uttrycket "marschhöjd".

Normalt är det den hastighet som är företagsekonomiskt effektivast, dvs ger mest biljettintäkter per km, i förhållande till kostnader per km, personal, bränsle, fordon. Eftersom personal och fordon kostar per timme, snarare än per km, försöker man för det mesta hålla så hög marschfart som möjligt och tillåtet, och minimera stopp, även om det normalt drar mer bränsle. På så sätt kör man in mer biljettintäkter per timme. Kunderna har ofta bråttom och vill ha bra fart.

Särskilt inom färjesjöfart styrs marschfarten delvis av avståndet. Man vill avgå samma tid varje dag och om man lätt hinner på medellånga turer kan man köra mindre fart. Snabbgående båtar har dock blivit populärt, eftersom de kan ta mer betalt per sträcka (kunderna sparar gärna tid) och hinna fler turer per dag och därmed dra in mer pengar. De drar dock mycket mer bränsle i förhållande till sin kapacitet.