Markfuktighet är ett mått för andelen vatten i en jordyta.

Andelen anges inte som absolut värde på grund av att vattnet i jorden är i rörelse. Några delar av vattnet flyttar till andra jordskikt och andra delar är bunden som markvatten. Inom markvetenskapen anges markfuktigheten med hjälp av olika klasser som beror på grundvattenskiktets position.[1]

Markfuktighetens klasser redigera

Klasserna är[1]:

  • Mycket torr mark – grundvattennivån ligger 5 meter under markytan eller djupare
  • Torr mark – grundvattendjupet är 2 till 5 meter
  • Frisk mark – grundvattendjupet är 1 till 2 meter
  • Frisk-fuktig mark – grundvattendjupet är nästan 1 meter
  • Fuktig mark – grundvattendjupet är mindre än 1 meter men större pölar saknas
  • Blöt mark – grundvattnet ligger tätt under markytan eller har samma höjd, kännetecknas av större pölar

Se även redigera

Referenser redigera