Den marginella substitutionskvoten (förkortat MRS från engelskans "marginal rate of substitution") är den kvot som en konsument är villig att substituera en vara mot en annan och samtidigt ha kvar samma nytta.

Antag att konsumentens nyttofunktion är definierad som , där är konsumentens nytta, och , och är varor. Då är den marginella substitutionskvoten:

där är marginalnyttan för och marginalnyttan för .

Se ävenRedigera