Margareta (missionär)

same och kristen

Margareta, född ca 1369, död ca 1425, var samisk missionär i Sverige.

Margareta var same och kristen. Hur hon kom i kontakt med kristendomen är okänt. Här finns dock två teorier, Heming Nilsson, ärkebiskop i Uppsala gjorde en resa till Torneå sommaren 1346. Han skall ha döpt omkring 20 samer och finnar under sin färd. Kanske var det här som Margareta kom i kontakt med kristendomen. En annan teori är att Margareta antogs komma från Åsele eller Lycksele lappmark då hon behärskade viss svenska, hon tycks dock ha lämnat sina hemtrakter år 1388 för att påbörja sin resa söderut.

Margaretas första stopp lär vara Uppsala. Här fick hon en skrivelse av dekanen Henrik och de övriga medlemmarna i Domkapitlet riktat till munkarna i Vadstena. Här ställer de frågan om Margaretas uppenbarelser kommer från Gud eller Satan. Nästa stopp under Margarets resa blir i Strängnäs där hon träffar biskop Tord som ger henne goda rekommendationer och uppmanar munkarna i Vadstena att lyssna på henne med tålamod och vördnad. Några uppgifter om Margarets besök i Vadstena finns ej, istället möter vi henne åter igen i Malmö som då var danskt.

År 1389 i samband med en uppvaktning av drottning Margareta och ärkebiskop Magnus Nielsen i Lund skrevs ett brev till samerna i Sverige på latin. Detta brev är ett av de äldsta dokumenten där ordet "lapp" används. Margareta har nu fått tillstånd att missionera från högsta ort.

Margareta missionerade i tjugo år för samerna, men det tycks ha varit fåfängligt. Hon vistades i Uppsala och Stockholm och försökte på nytt få fullmakt att sprida kristendomen. Med en franciskanermunk, Filip Pettersson och en norsk abbot, Sten, som stöd, sökte hon 1413 Erik av Pommerns godkännande att missionera. Hennes fortsatta öden är okända.

Margareta ska också, enligt odaterade brev, ha sagt sig ha mottagit uppenbarelser. Kyrkan hade undersökt dessa, men inte kunnat avgöra om de skulle anses ha kommit från Gud eller Satan.

Referenser och litteraturRedigera

  • (på latin) Handlingar rörande Skandinaviens historia. D. 29, Nya handlingar rörande Skandinaviens historia, 19. Stockholm. 1848. Libris 8207208 
  • Lundgren, Gustaf B, Lappkvinnan Margareta, ingår i J. Nordlander, Norrlands äldsta sägner (Uppsala 1907)
  • Månsson, Thure, artikel i Svenska Män och Kvinnor 5 (Sthlm 1949)
  • Ericsson, Ture, "Ur lappmissionens historia", ingår i Kristendomens väg till Sverige : läsebok i kyrkohistoria (Uppsala 1956)
  • Söderholm, Wolmar, Lappquinnan Margareta (Lycksele 1982)
  • Jan LiedgrenMargareta i Svenskt biografiskt lexikon (1985-1987), hämtad 2013-10-23.
  • Lundmark Bo, Arran 1975

Vidare läsningRedigera