Fabriksmärke för Manufakturaktiebolaget

Manufakturaktiebolaget i Malmö (MAB) grundades år 1855 och året därpå stod fabriken klar. Fabriken var ett bomullsspinneri som låg i kvarteret Spinneriet i centrala Malmö, norr om det något senare tillkomna Malmö Yllefabriks AB (MYA).

År 1898 flyttade MAB till en nybyggd fabrik vid Trelleborgsvägen och den tidigare fabriken såldes då till MYA som flyttade en del verksamhet dit. År 1906 sammanslogs MAB och Malmö Mekaniska Bomulls Wäfveri, även detta grundat 1855.

År 1943 bildades MAB & MYA-koncernen då MAB sammanslogs med Malmö Yllefabriks AB.

På 1950-talet började krisen för textilbranschen. Detta ledde till att all verksamhet inom koncernen nedlades och den gamla fabriken på Trelleborgsvägen 1968 byggdes om till det nuvarande köpcentret Mobilia.

Vidare läsningRedigera

  • Bergh, Th. C. (1931). Manufakturaktiebolaget i Malmö 1855-1930. Malmö: Manufakturaktiebolaget. Libris länk 
  • Från Manufaktur aktie bolagets i Malmö 90-årsjubileumshögtidligheter 15 maj 1945.. Lund: H. Ohlsson. 1945. Libris länk 
  • Hundra år i textil tjänst, 1855-1955.. Malmö: Manufakturaktiebolaget. 1955. Libris länk 
  • Lindeberg, Gösta; Bager Einar (1945). Kring en gammal Malmöindustri: två bidrag. Malmö: Manufakturaktiebolaget. Libris länk 
  • MAB i Malmö: en rundvandring genom fabrikerna.. Malmö: Manufakturaktiebolaget. 1941. Libris länk 
  • Reinholds, John Thure (1942). Några ord om vårt arbete: Manufakturaktiebolaget i Malmö. [Teckningar av Anders Sten.]. Malmö. Libris länk 
  • Villius, Hans (1955). Glimtar från det gamla Malmö: [festskrift]. Malmö: [M. Falkmans bokh.]. Libris länk