Manganstål ett samlingsnamn på stål som legerats med mangan. Höglegerat manganstål kännetecknas bland annat av att det har en mycket hög motståndskraft mot mekanisk nötning och slitage. Manganstål används därför ofta som slitytor. Användningsområde kan bland annat vara tänder till grävskopor, krossplattor och dylikt.

Se ävenRedigera