Mambo är en dans med kubanskt ursprung. Namnet kommer från namnet för kvinnliga präster inom haitisk voodoo.

Mambodansare från Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City

Salsa On2, "New York Style" kallas i dagligt ofta för "Mambo".