Maltdryck definieras enligt Lag (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. som:

"4 § Med maltdryck förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne.

  • Lättöl är maltdryck som innehåller högst 1,8 viktprocent alkohol. Färskt lättöl är lättöl som jäser eller på något annat sätt innehåller jäst. Annat lättöl kallas lagrat lättöl.
  • Öl är maltdryck vars alkoholhalt överstiger 1,8 men ej 2,8 viktprocent.
  • Starköl är maltdryck som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol."

I senare lagtext (1994:1738) har begreppet plockats bort helt. Det används fortfarande i den kombinerade nomenklaturen (KN-nr 2203) som refereras i alkoholskattelagen.