Malmfält

område med malmförekomster

Ett malmfält är ett geografiskt område med malmförekomster på flera ställen, till exempel Malmfälten och Håksbergsfältet.

Se ävenRedigera