Malldiskussion:Marknadsföring

Senaste kommentaren: för 3 år sedan av Stigfinnare i ämnet Inkludera artikelnamnet i malltexten

Breddning till all marknadsföring

redigera

Borde inte denna mall breddas och gälla all marknadsföring? I nuvarande skick så pekar den bara på en produkt och ett företag, idag finns det andra saker man kan marknadsföra för att gagna en finansiellt. DIEXEL (diskussion) 29 januari 2019 kl. 14.12 (CET)Svara

instämmer. Det är ofta behov lägga in en sådan här mall, men där denna inte passar.Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 14.32 (CET)Svara
Jag förstår synpunkten. Ta gärna fram ett förslag till ny text så är det lättare att tycka till. Stigfinnare (diskussion) 22 januari 2021 kl. 22.22 (CET)Svara
Jag instämmer med Stigfinnare. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2021 kl. 10.49 (CET)Svara
Förslag: Välkommen till Wikipedia! Det är bra att du vill bidra till Wikipedia, men den text du skrivit verkar vara utformad helt eller delvis för att marknadsföra en person, en tjänst, en produkt eller ett företag. Artiklar om sådant är tillåtna på Wikipedia, men de måste uppfylla våra relevanskriterier, och dessutom vara skrivna ur en neutral synvinkel. Det är inte heller tillåtet att lägga in reklamlänkar. Texten du skrivit kommer nu att granskas och eventuellt raderas. Du är dock välkommen att skriva i andra artiklar!--Sjö (diskussion) 23 januari 2021 kl. 13.02 (CET)Svara
OK! Stigfinnare (diskussion) 23 januari 2021 kl. 13.03 (CET)Svara
Ok! /Anhn (diskussion) 24 januari 2021 kl. 09.24 (CET)Svara
Sjö, Stigfinnare, Anhn, Tostarpadius: Jag tror ändå att det vore bättre att ta bort helt "en person, en tjänst, en produkt eller ett företag" och bara skriva "den text du skrivit verkar vara utformad helt eller delvis för att användas i marknadsföringssyfte" så det gäller för alla marknadsföringsförsök. Varför jag skrev på Bybrunnen att fler borde säga sitt här, var på grund av en anställd vid Helsinge gymnasium la in reklamtexter i gymnasiets artikel. Jag ville informera denne om det med en mall men kom då på att marknadsföringsmallarna tar ju som sagt endast upp produkter och företag. DIEXEL (diskussion) 24 januari 2021 kl. 14.20 (CET)Svara
Gillar den varianten.Yger (diskussion) 24 januari 2021 kl. 14.34 (CET)Svara
Vad är det för reklamtexter som inte faller inom definitionerna för "en person, en tjänst, en produkt eller ett företag"? Stigfinnare (diskussion) 24 januari 2021 kl. 14.55 (CET)Svara
Ett gymnasium gör nog inte det utan vidare, särskilt inte om det är kommunalt. Att ta bort alla preciseringar är inte fel. Tostarpadius (diskussion) 24 januari 2021 kl. 15.20 (CET)Svara

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Less is more - jag stödjer att skippa uppräkningen. /Anhn (diskussion) 24 januari 2021 kl. 16.03 (CET)Svara

Intressegrupper och organisationer faller inte inom uppräkningen. Marknadsföring kan ju ha som syfte att dra in pengar för att finansiera en "lobbygrupp för ett särintresse". Därför bra att ta bort uppräkningen. --北山 Kitayama (diskussion) 24 januari 2021 kl. 16.09 (CET)Svara
Kortare och täcker större område med den föreslagna ändringen. Det är ändå inte det viktiga exakt vad man har gjort reklam för utan det viktiga är att varna för att göra reklam. Stöder. Sjö (diskussion) 24 januari 2021 kl. 16.58 (CET)Svara
Stödjer den kortare varianten. Jag tror skribenten själv vet vad den försökte marknadsföra när den skrev texten. Adville (diskussion) 25 januari 2021 kl. 08.09 (CET)Svara
Stigfinnare, Tostarpadius, Sjö, Anhn, Yger, Kitayama och Adville: Jag har nu uppdaterat mallen eftersom ingen annan har framfört något nytt sen den 25:e. DIEXEL (diskussion) 1 februari 2021 kl. 11.08 (CET)Svara
Tack. Adville (diskussion) 1 februari 2021 kl. 11.38 (CET)Svara
Bra! Sjö (diskussion) 1 februari 2021 kl. 11.53 (CET)Svara

Inkludera artikelnamnet i malltexten

redigera

Syntaxen för denna mall är skriven så att man kan inkludera berörd artikels namn. Om man gör så, blir det ändå ingen skillnad. Man kan inte utläsa vilken artikel som mallen avser. Jag föreslår därför att mallen justeras så att artikelnamnet i förekommande fall inkluderas i malltexten. Stigfinnare (diskussion) 12 maj 2021 kl. 11.42 (CEST)Svara

Låter vettigt. Jag har aldrig använt denna, men använder återkommande {{Test|Tveksam artikel}} där namnet på artikeln förtydligar vad "klagomallen" avser för något. / Anhn (diskussion) 12 maj 2021 kl. 12.24 (CEST)Svara
Då har jag ändrat mallen nu. Stigfinnare (diskussion) 14 maj 2021 kl. 16.06 (CEST)Svara