Öppna huvudmenyn

Innehåll

BildRedigera

Hjärta? Det passar inte, det här är allvarliga saker! /Pralin 27 maj 2006 kl.13.38 (CEST)

Hitta något bättre då, detta är en wiki. Jag kan tipsa dig om [1] » ågязи(disk.|bidr.) den 27 maj 2006 kl.13.38 (CEST)

Registrera kontoRedigera

Ibland går det inte att registrera konto från den blockerade adressen. Lämplig länk borde läggas in. --LPfi 15 januari 2011 kl. 20.23 (CET)

Förslag på ändrad inriktning och användning av K6 för direktblockering av IP vid "Uppenbar vandalism"Redigera

Först: Detta förslag har diskuterats nyligen (november 2018) under {{K3}} och fått positiv respons och konstruktiva synpunkter från två användare. Jag pingar nu in "Top-20" av blockerarna för att få eventuella invändningar och synpunkter i ett avgränsat "administratörs-forum" @Larske, Yger, Tegel, Luriflax, Stigfinnare: @Skivsamlare, Kitayama, Tournesol, Ternarius, JohanahoJ: @Papper, Edaen, Riggwelter, Nosslrac, Sjunnesson: @Adville, Bruno Rosta, YesDi, Gotogo, Skottniss: samt @Dan Koehl: som gett värdefulla synpunkter. (obs min första pingning verkar inte ha funkat - gör nu om den. Ursäkta om nån fått två. Pingar mig själv med för att få kvitto @Anhn: )

I dagsläget är K5 och K6 väldigt lika - det är hårfina skillnader i att

  • K5 Återkommande oseriösa redigeringar har kommit från denna IP-adress efter tidigare varningar och blockeringar.
  • K6 Oseriösa redigeringar från denna IP-adress har återkommit direkt efter tidigare varningar och blockeringar.

Jag har ett förslag att låta få K6 en ny tillämpning: Omedelbar blockering av IP vid uppenbar vandalism och få följande text:

Förslag till ny K6-textRedigera

Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit uppenbar vandalism och därför har IP-adressen omedelbart blockerats. Denna typ av redigeringar är inte välkomna någonstans på Wikipedia.

Från offentliga datorer och gemensamma nätverk kan det komma både seriösa och oseriösa bidrag och en blockering orsakad av någon annans klotter drabbar samtliga användare av denna IP-adress. Om du registrerar dig och loggar in får du tillgång till fler funktioner, och dina redigeringar riskerar inte att förväxlas med oseriösa ändringar från IP-adressen.

Beskrivning av föreslagen strategiRedigera

Mallen är tänkt att användas för uppenbar vandalism. Som uppenbar vandalism räknas bland annat

  • Redigeringar där N-, F-, B- eller K-ordet används absolut fullständigt irrelevant
  • Redigeringar med namngivna påståenden "NN är en ... H-ordet eller B-ordet" där namnet är absolut irrelevant för artikeln
  • Subtil uppenbar vandalism där faktauppgifter förvanskas. Det kan vara årtal, numeriska uppgifter, eller försåtligt infogande/borttagande av negationer
  • Andra typer av uppenbart destruktiva redigeringar (stora borttagningar, stora infogningar av skräptecken)

Observera avgränsningen till uppenbar vandalism där huvudsyftet är att skydda wikipedia mot medvetet förstörande av artiklar, och inte som någon typ av straff för subjektvit bedömda "felaktiga åsikter" eller för att förhindra den typ av redigeringar som beskrivs i WP:KS som Starkt vinklad text må vara ett fall av POV men inte klotter.

Vid uppenbar vandalism föreslår jag att administratören lämpligen kan göra en omedelbar blockering på, säg, 1 vecka, och lägga en K6-mall (den föreslagna nya). Skulle uppenbar vandalism återkomma kan omedelbart en läsårsblockering {{lb}}. Och efter en tidigare läsårsblockering kan, vid upprepad uppenbar vandalism, en {{lb2}} läggas.

Om förslaget accepteras avser jag uppdatera WP:KS Med vänlig, klottersanerande hälsning Anhn (diskussion) 18 november 2018 kl. 16.07 (CET)

Det känns redan idag lite knepigt att ha fler mallar än upp till K5. Vi styr ju ändå blockeringstiden lite efter hur mycket eller hur allvarligt klottret kan bedömas vara och hur mycket/många/långa blockeringar som ligger sedan tidigare. Att detaljspecificera reglerna som ovan menar jag blir onödigt komplicerat. Finns det verkligen ett behov av ny mall/specificerade regler? Själv förstår jag inte ens vad NFBK-orden är, och för min del spelar det ingen roll. Är det något som svär, beter sig eller använder fula ord blockerar jag utan någon större detaljanalys, det handlar bara om att stoppa ett destruktivt beteende.Riggwelter (diskussion) 18 november 2018 kl. 16.19 (CET)
Tack för synpunkt. Bara som upplysning: N = rasistiskt, F = sexistiskt (2 alternativ), K = sexistiskt (2 alternativ). B kan vara homofobt beroende på kontext. Anhn (diskussion) 18 november 2018 kl. 16.38 (CET)
Jag tror att åsikterna om vad som kan uppfattas som rasistiskt, sexistiskt, homofobt, etc, går isär starkt, vilket nog kan komplicera det hela ännu mer. Men det är en annan diskussion. Riggwelter (diskussion) 18 november 2018 kl. 19.35 (CET)
Tillbaka till sidan "K6".