{{Wikiquote|Titel|kommentar=}}

Mallen skapar en länk till Wikiquote. Utan parametrar länkas till artikeln med samma namn på Wikiquote.