Flygplatsinformation för {{{1}}} på World Aero Data. Nuvarande uppgifter från oktober 2006.