{{{upper}}}{{{lower}}}

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Note for non-Swedish speakers: This template is translated from en:Template:DentalFormula (in August, 2017), and can be used in exactly the way documented there.

AnvändningRedigera

Mallen används för att visa tandformler för (främst) däggdjur i löpande text.

ParametrarRedigera

{{Tandformel
|överkäke=
|underkäke=
|totalt=
}}
  • överkäke: (obligatorisk)—Antalen tänder av olika slag i halva överkäken givna på formen framtänder.hörntänder.premolarer.molarer (t. ex. 2.1.3.3)
  • underkäke: (obligatorisk)—Antalen tänder av olika slag i halva underkäken givna på formen framtänder.hörntänder.premolarer.molarer (t. ex. 2.1.3.3)
  • totalt: (fakultativ)—Det totala antalet tänder i munnen, som ett heltal

ExempelRedigera

MänniskaRedigera

För att visa en normal permanent tanduppsättning hos en vuxen människa och inget annat, ger man endast värden åt parametrarna överkäke and underkäke. Normalt anger man dessa med heltal skilda åt med punkter (".") i ordningen (antalen) framtänder.hörntänder.premolarer.molarer, där man räknar från ansiktets mittlinje bakåt. (På det sättet får man bara med halva antalet tänder i båda käkarna.)


{{Tandformel|överkäke=2.1.2.3|underkäke=2.1.2.3}}

Detta ger: 2.1.2.32.1.2.3

Antalet framtänder är alltså två i varje käkhalva, vilket ger totalt åtta. På samma sätt har man normalt fyra hörntänder, åtta premolarer (främre kindtänder) och tolv molarer (oxeltänder, inberäknat visdomständerna). Detta ger totalt 32 tänder. Många vuxna saknar dock visdomständer, och de har därför endast 28 tänder. Om man vill ge dessa personers normala tanduppsättning, och samtidigt framhålla vilket antal tänder de normalt har, skriver man


{{Tandformel|överkäke=2.1.2.2|underkäke=2.1.2.2|totalt=28}}

Detta ger: 2.1.2.22.1.2.2 × 2 = 28

Andra djurRedigera

Tandformler för andra däggdjur ges analogt. Om vissa typer av tänder saknas, anger man dessas antal som 0 (noll). Exempelvis saknar fingerdjuret helt hörntänder, och premolarer i underkäken. Skriver man

Fingerdjurets tanduppsättning är {{Tandformel|överkäke=1.0.1.3|underkäke=1.0.0.3|totalt=18}}.

får man

Fingerdjurets tanduppsättning är 1.0.1.31.0.0.3 × 2 = 18.