Du har ett nytt meddelande Hej, Talkback. Du har nya meddelanden på diskussionssidan tillhörande Example
Du kan ta bort detta meddelande när som helst genom att ta bort {{Talkback}}-mallen.

AnvändningRedigera

{{Talkback|ditt användarnamn}}
{{Talkback|ditt användarnamn|rubrik}}

Med rubrik menas titeln på det diskussionsavsnitt som avses. För att länkarna ska peka på en diskussionssida som inte är en användardiskussionssida, lägg till tp=1. När du gör detta måste alla parametrar anges och du måste inkludera diskussionssidans fulla namn (inklusive Diskussion/Malldiskussion etc.).

{{Talkback|Diskussion:sidnamn|rubrik|tp=1}}