[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

Denna mall skapar ett vertikalt stolpdiagram för en mängd data, till exempel för befolkningsutvecklingen på någon ort. Upp till tjugo stolpar kan användas med valfria färger. Diagrammets bredd har en standardbredd men kan ändras, liksom stora och små skalningarna.

{{Stolpdiagram
|full_name =
|position =
|type =
|name =
|note =
|large_scale =
|small_scale =
|height =
|width =
|color =
|color_1 =
|
|
}}

ParametrarRedigera

Samtliga parametrar är valfria.

 • full_name: Fullständigt namn.
 • type: Typ av data som pecify the type of data set you are charting.
 • position: Diagrammets placering (right, left or center)
 • name: Namnet på sidan.
 • note: Kommentarer som visas längst ned i tabellen, exempelvis en legend för datan.
 • large_scale: Det högsta värdet räknas fram och avrundas uppåt till ett 100-tal och divideras sedan med 10
 • small_scale: Det högsta värdet räknas fram och avrundas uppåt till ett 100-tal och divideras sedan med 50
 • height: Standard är 300px.
 • width: Set by default.
 • color: Färgen på stolpar som inte är individuellt bestämda.
 • color_1: Den individuella färgen på en stapel 1
 • Name or reference value: Exempelvis, ett bestämt år (repeteras för varje stolpe du vill generera, upp till 20).
 • Figure for the previous reference: Exempelvis, antalet invånare på en ort för året (repeteras för varje stolpe du vill generera, upp till 20).

ExempelRedigera

Exampel 1
{{Stolpdiagram|color_12=blue|type=demographic|1900|123|1910|225|1920|234|1930|345|1940|421|1950|542|1960|521|1970|622|1981|632|1991|645|2001|687|2009|676|note={{divsmall|
{{legend|#88c2cc|[[Befolkning]] (1900–1991) Bosatt befolkning (2001) enligt U.S. Census Bureau}}
{{legend|#0000FF|Befolkning efter lokalt folkräkningsområde.}} }}
}}
Resultat
demographic Stolpdiagram mellan 1900 och 2009
  Befolkning (1900–1991) Bosatt befolkning (2001) enligt U.S. Census Bureau
  Befolkning efter lokalt folkräkningsområde.

Associerad kategoriRedigera

OmdirigeringarRedigera

Se ävenRedigera