Mall:Statsupplösningskategori

Stater och territorier upplösta 2000. Se även 2000.

-5 -4 -3 -2 -1 2000 1 2 3 4 5En mall som inkluderas i alla årtalsbaserade Kategori:Stater och territorier efter upplösning-kategorier, för enkel navigering.

Mallen anropas med årtalet. Som exempel visar mallen hur den ser ut med årtalet 2000.