[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

{{Robot
|namn      = 
|bild      = 
|bildtext    = 
|typ       = 
|land      = 
<!-- Servicehistoria -->
|brukstid    = 
|används av   = 
|krig      = 
<!-- Produktionshistoria -->
|designer    = 
|designdatum   = 
|tillverkare   = 
|kostnad     = 
|produktion   = 
|antal      = 
|varianter    = 
<!-- Specifikationer -->
|längd      = 
|vikt      = 
|spännvidd    = 
|diameter    = 
|stridsspets   = 
|stridsspetsvikt = 
|sprängkraft   = 
|tändrör     = 
|motor      = 
|bränsle     = 
|brinntid    = 
|målsökare    = 
|styrsystem   = 
|vapenbärare   = 
<!-- Prestanda -->
|räckvidd    = 
|maxhöjd     = 
|flyghöjd    = 
|maxdjup     = 
|maxhastighet  = 
|hastighet    = 
|precision    = 
|fotnot     = 
}}

Template dataRedigera

Mall för att beskriva robotvapen

Mallparametrar

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
namnnamn

Namnet på vapnet

Strängvalfri
bildbild

Syntaxen [[bild:filnamn|250px]]

Strängvalfri
bildtextbildtext

Bildtext

Strängvalfri
typtyp

Typ av robot

Strängvalfri
landland

Ursprungsland

Strängvalfri
brukstidbrukstid

Brukstid

Strängvalfri
används avanvänds av

Användare

Strängvalfri
krigkrig

Medverkan i krig

Strängvalfri
designerdesigner

Företag eller person som utvecklade vapnet

Strängvalfri
designdatumdesigndatum

Tidpunkt för utveckling

Strängvalfri
tillverkaretillverkare

Tillverkare

Strängvalfri
kostnadkostnad

Kostnad

Strängvalfri
produktionproduktion

Produktionsperiod

Strängvalfri
antalantal

Antal tillverkade

Strängvalfri
variantervarianter

varianter

Strängvalfri
längdlängd

Längd

Strängvalfri
viktvikt

Vikt

Strängvalfri
spännviddspännvidd

Spännvidd

Strängvalfri
diameterdiameter

Diameter

Strängvalfri
stridsspetsstridsspets

Typ av stridspets

Strängvalfri
StridsspetsviktStridsspetsvikt

Vikt av stridspets

Strängvalfri
sprängkraftsprängkraft

Sprängkraft i fall av kärnvapen

Strängvalfri
tändrörtändrör

Tändrör

Strängvalfri
motormotor

Motor

Strängvalfri
bränslebränsle

Bränsle till motorn

Strängvalfri
brinntidbrinntid

Motorns brinntid

Strängvalfri
målsökaremålsökare

Typ av målsökare

Strängvalfri
styrsystemstyrsystem

Styrsystem

Strängvalfri
vapenbärarevapenbärare

Typiska vapenbärare

Strängvalfri
räckviddräckvidd

räckvidd

Strängvalfri
maxhöjdmaxhöjd

Maximal flyghöjd

Strängvalfri
flyghöjdflyghöjd

Normal flyghöjd

Strängvalfri
maxdjupmaxdjup

Maximalt djup för torpeder

Strängvalfri
maxhastighetmaxhastighet

Maximal hastighet

Strängvalfri
hastighethastighet

Kryssningshastighet

Strängvalfri
precisionprecision

Precision

Strängvalfri
fotnotfotnot

Fotnot för data i faktamallen

Strängvalfri
{{{namn}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Typ{{{typ}}}
Ursprungsland{{{land}}}
Servicehistoria
Brukstid{{{brukstid}}}
Används av{{{används av}}}
Medverkan i krig{{{krig}}}
Produktionshistoria
Designer{{{designer}}}
Designdatum{{{designdatum}}}
Tillverkare{{{tillverkare}}}
Kostnad/enhet{{{kostnad}}}
Produktionsperiod{{{produktion}}}
Antal tillverkade{{{antal}}}
Varianter{{{varianter}}}
Specifikationer
Längd{{{längd}}}
Vikt{{{vikt}}}
Spännvidd{{{spännvidd}}}
Diameter{{{diameter}}}
Stridsspets{{{stridsspets}}}
Stridsspetsvikt{{{stridsspetsvikt}}}
Sprängkraft{{{sprängkraft}}}
Tändrör{{{tändrör}}}
Motor{{{motor}}}
Bränsle{{{bränsle}}}
Brinntid{{{brinntid}}}
Målsökare{{{målsökare}}}
Styrsystem{{{styrsystem}}}
Vapenbärare{{{vapenbärare}}}
Prestanda
Räckvidd{{{räckvidd}}}
Maxhöjd{{{maxhöjd}}}
Flyghöjd{{{flyghöjd}}}
Maxdjup{{{maxdjup}}}
Maxhastighet{{{maxhastighet}}}
Hastighet{{{hastighet}}}
Precision{{{precision}}}
Data från{{{fotnot}}}