[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning redigera

Parametrar redigera

Mallen har två grundparametrar:

{{Portal annan|Text på portalsidor|Text i andra namnrymder}}

Om mallen befinner sig på en portalsida returnerar den:

Text på portalsidor

Om mallen befinner sig i en annan namnrymd returnerar den:

Text i andra namnrymder

Demorymd redigera

För test- och demonstrationsändamål har mallen även en parameter demorymd (den engelska parametern demospace fungerar också)

  • Om parametern har värdet portal returneras text på portalsidor
  • Om parametern har värdet annan eller other returneras text i andra namnrymder
  • Om parametern är tom, eller odefinierad, bestämmer den aktuella sidans namnrymd resultatet.

Exempel:

{{Portal annan
| Text på portalsidor
| Text i andra namnrymder
| demorymd = portal
}}

returnerar, oavsett i vilken namnrymd mallen befinner sig i,

Text på portalsidor

Du kan göra det så din mall förstår också demorymd-parametern. Det innebär att du kan visa de olika framträdanden av din mall i dokumentationen för din mall. Gör så här:

{{Portal annan 
| Text på portalsidor
| Text i andra namnrymder 
| demorymd = {{{demorymd|}}}
}}

Se även redigera