PlanetMath-referens, PlanetMath.org (engelska)

Den här mallen funkar inte längre pga ändringar på webbplatsen "planetmath.org".