Huvudartikel: Musikåret 2000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005En mall som inkluderas i alla musikårskategorier, för enkel navigering.

Mallen anropas med årtalet. Som exempel visar mallen hur den ser ut med årtalet 2000.