Öppna huvudmenyn
Huvudartikel: Lidingöbanan
Unknown BSicon "vKBHFa"
0 Ropsten  21  Tunnelbana
Unknown BSicon "SPLe"
Unknown BSicon "BUE-sv"
Hamnslingan
Unknown BSicon "eABZg+r"
Värtabanan
Unknown BSicon "hKRZWae"
Gamla Lidingöbron
Unknown BSicon "eBHF"
0,9 Brogrenen –1971
Unknown BSicon "eABZgl"
Norra Lidingöbanan
Station on track
1,0 Torsvik
Unknown BSicon "eHST"
1,6 Herserud –1983
Unknown BSicon "SKRZ-G1u"
Unknown BSicon "SPLa"
Baggeby Gårds väg
Unknown BSicon "vBHF"
2,3 Baggeby
Unknown BSicon "vSKRZ-G2u"
Bodalsvägen
Unknown BSicon "vBHF"
2,7 Bodal
Unknown BSicon "vSKRZ-G2u"
Larsbergsvägen
Unknown BSicon "vBHF"
3,3 Larsberg
Unknown BSicon "vÜSTr"
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "vABZgr-STR "
Agadepån
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "vABZg+r-STR"
Agadepån
Unknown BSicon "vÜSTl"
Unknown BSicon "vBUE"
Agavägen
Unknown BSicon "vBHF"
4,0 Aga
Unknown BSicon "SPLe"
Unknown BSicon "BUE-sv"
Länsväg 277
Unknown BSicon "eHST"
4,6 Centralvägen –2000
Unknown BSicon "SPLa"
Unknown BSicon "vBHF"
4,9 Skärsätra 2000-
Unknown BSicon "evHST"
5,1 Parkvägen –2000
Unknown BSicon "vBHF"
5,5 Kottla
Unknown BSicon "SPLe"
Unknown BSicon "BUE-sv"
Kottlavägen
Unknown BSicon "SKRZ-GDo"
Unknown BSicon "BUE-sv"
Länsväg 277
Station on track
6,3 Högberga
Straight track
Unknown BSicon "BUE-sv"
Videvägen
Unknown BSicon "BUE-sv"
Vattenvägen
Station on track
7,1 Brevik
Unknown BSicon "BUE-sv"
Hövdingevägen
Straight track
Unknown BSicon "SKRZ-G1o"
Bovetevägen
Unknown BSicon "SPLa"
Unknown BSicon "vBHF"
8,1 Käppala
Unknown BSicon "vBUE"
Herkulesvägen
Unknown BSicon "evHST"
8,5 Talludden -2013
Unknown BSicon "vSTR-eABZgl"
Rastaspåret (upprivet)
Unknown BSicon "vBUE"
Käppalaverket
Unknown BSicon "vBHF"
8,9 Gåshaga
Unknown BSicon "vBUE"
Södra Kungsvägen
Unknown BSicon "vÜST"
Unknown BSicon "vKBHFe"
9,2 Gåshaga Brygga  21  Färjeläge

SSLIDJ Banbok Version 4