Komparation
Positiv: Den ljusa geparden springer snabbt.
Komparativ: Den ljusare geparden springer snabbare.
Superlativ: Den ljusaste geparden springer snabbast.