För att stoppa in kinesiska namn/ord på kinesiska i löpande text.

StandardanvändningRedigera

Två teckenvarianter:

En teckenvariant:

Ytterligare funktionerRedigera

Med Wade-Giles:

Med uttalsexempel:

Med ytterligare information:

Alternativt (för bakåtkompatibilitet), med ytterligare information (efter ett komma) och/eller ytterligare språk (efter ett semikolon):