[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Fluor
9
F

18,9984032(5)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för fluor (F), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/9/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Fluor · Fluorisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

Redigeringsförklaring redigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

Användning redigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/9|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
Excitationsenergi (keV)
14F
9
5
14,03506(43)# p 3,2 13O
(2)
15F
9
6
15,01801(14) 4,1 × 10−22 s p 1,48 14O
(½+)
16F
9
7
16,011466(9) 11 × 10−21 s p 0,536 15O
0
17F
9
8
17,00209524(27) 64,49 s β+ 2,761 17O
52+
18F
9
9
18,0009380(6) 109,771 min β+ 1,656 18O
1+
18mF
1121,36(15)
109,771 min
5+
19F
9
10
18,99840322(7)
Stabil
½+
100
20F
9
11
19,99998132(8) 11,163 s β 7,025 20Ne
2+
21F
9
12
20,9999490(19) 4,158 s β 5,684 21Ne
52+
22F
9
13
22,002999(13) 4,23 s β (89 %) 10,818 22Ne
4+, (3+)
β + n (11 %) 21Ne
23F
9
14
23,00357(9) 2,23 s β (86 %) 8,48 23Ne
52+
β + n (14 %) 22Ne
24F
9
15
24,00812(8) 400 ms β (94,1 %) 13,49 24Ne
(1,2,3)+
β + n (5,9 %) 23Ne
25F
9
16
25,01210(11) 50 ms β (76 %) 25Ne
(52+)#
β + n (24 %) 24Ne
26F
9
17
26,01962(18) 9,6 ms β (68 %) 26Ne
1+
β + n (32 %) 25Ne
27F
9
18
27,02676(40) 4,9 ns β 27Ne
52+#
28F
9
19
28,03567(55)# 40 ms n 27F
29F
9
20
29,04326(62)# 2,6 ms β 29Ne
52+#
30F
9
21
30,05250(64)# < 260 ns
31F
9
22
31,06043(64)# 1 ms
52+#

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/9|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


17F
{syn.} 64,49 s β+ 2,761 17O
18F
{syn.} 109,771 min β+ 1,656 18O


19F
100 % Stabil
20F
{syn.} 11,163 s β 7,025 20Ne
21F
{syn.} 4,158 s β 5,684 21Ne