[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Argon
18
Ar

39,948(1)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för argon (Ar), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/18/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Argon · Argonisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

RedigeringsförklaringRedigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

AnvändningRedigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/18|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
30Ar
18
12
30,02156(32)# 20 ns p 29Cl
0+
31Ar
18
13
31,01212(22)# 14,4 ms β+ + p (55 %) 30S
52(+#)
β+ (40,4 %) 31Cl
β+ + 2p (2,48 %) 29P
β+ + 3p (2,1 %) 28Si
32Ar
18
14
31,9976380(19) 98 ms β+ (56,99 %) 11,15 32Cl
0+
β+ + p (43,01 %) 9,35 31S
32mAr
5600(100)
98 ms
5#
33Ar
18
15
32,9899257(5) 173 ms β+ (61,35 %) 11,62 33Cl
½+
β+ + p (38,65 %) 9,35 32S
34Ar
18
16
33,9802712(4) 844,5 ms β+ 6,061 34Cl
0+
35Ar
18
17
34,9752576(8) 1,775 s β+ 5,965 35Cl
32+
36Ar
18
18
35,967545106(29)
Observationellt stabil
0+
0,337
37Ar
18
19
36,96677632(22) 35,04 d ε 0,813 37Cl
32+
38Ar
18
20
37,9627324(4)
Stabil
0+
0,063
39Ar
18
21
38,964313(5) 269 a β 0,565 39K
72
Spår
40Ar
18
22
39,9623831225(29)
Stabil
0+
99,6035
41Ar
18
23
40,9645006(4) 109,61 min β 2,492 41K
72
42Ar
18
24
41,963046(6) 32,9 a β 0,6 42K
0+
Spår
43Ar
18
25
42,965636(6) 5,37 min β 4,62 43K
(52)
44Ar
18
26
43,9649240(17) 11,87 min β 3,55 44K
0+
45Ar
18
27
44,9680400(6) 21,48 s β 6,89 45K
(½, 32, 52)
46Ar
18
28
45,96809(4) 8,4 s β 5,7 46K
0+
47Ar
18
29
46,97219(11) 1,23 s β (99 %) 9,79 47K
32#
β + n (1 %) 1,44 46K
48Ar
18
30
47,97454(32)# 480 ms β 48K
0+
49Ar
18
31
48,98052(54)# 170 ms β 49K
32#
50Ar
18
32
49,98443(75)# 85 ms β 50K
0+
51Ar
18
33
50,99163(75)# 60 ms β 51K
32#
52Ar
18
34
51,99678(97)# 10 ms β 52K
0+
53Ar
18
35
53,00494(107)# 3 ms β 53K
(52)#
β + n 52K

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/18|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


35Ar
{syn.} 1,775 s β+ 5,965 35Cl
36Ar
0,337 % Stabil
37Ar
{syn.} 35,04 d ε 0,813 37Cl
38Ar
0,063 % Stabil
39Ar
Spår 269 a β 0,565 39K
40Ar
99,6035 % Stabil
41Ar
{syn.} 109,61 min β 2,492 41K
42Ar
Spår 32,9 a β 0,6 42K