[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Aluminium
13
Al

26,981538(2)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för aluminium (Al), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/13/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Aluminium · Aluminiumisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

Redigeringsförklaring redigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

Användning redigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/13|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
Excitationsenergi (keV)
19Al
13
6
19,0218# < 35 ns p 18Mg
20Al
13
7
20,0194# < 35 ns p 19Mg
21Al
13
8
21,02804(32)# < 35 ns p 20Mg
½+#
22Al
13
9
22,01952(10)# 59 ms β+ (96,7 %) 18,58 22Mg
(3)+
β+ + 2p (2,5 %) 20Ne
β+ + p (0,8 %) 13,08 21Na
23Al
13
10
23,007267(20) 0,47 s β+ (92 %) 12,24 23Mg
52+#
β+ + p (8 %) 4,66 22Na
23mAl
13
10
0,47 s
#79
24Al
13
11
23,9999389(30) 2,053 s β+ (99,95 %) 13,878 24Mg
4+
β+ + α (0,0349 %) 4,562 20Ne
β+ + p (0,0159 %) 23Na
24mAl
425,8(1)
2,053 s IT (82 %) 0,462 24Al
1+
β+ (18 %) 14,304 24Mg
β+ + α 4,988 20Ne
25Al
13
12
24,9904281(5) 7,183 s β+ 4,277 25Mg
52+
26Al
13
13
25,98689169(6) 7,17 × 105 a β+ 4,004 26Mg
5+
Spår
26mAl
228,305(13)
7,17 × 105 a β+ 4,232 26Mg
0+
27Al
13
14
26,98153863(12)
Stabil
52+
100
28Al
13
15
27,98191031(14) 2,2414 min β 4,642 28Si
3+
29Al
13
16
28,9804450(13) 6,56 min β 3,68 29Si
52+
30Al
13
17
29,982960(15) 3,6 s β 8,561 30Si
3+
31Al
13
18
30,983947(22) 644 ms β (98,4 %) 7,995 31Si
(32, 52)+
β + n (1,6 %) 30Si
32Al
13
19
31,98812(9) 31,7 ms β (99,3 %) 13,02 32Si
1+
β + n (0,7 %) 31Si
32mAl
955,7(4)
31,7 ms
(4)+
33Al
13
20
32,99084(8) 41,7 ms β (91,5 %) 33Si
(52+)#
β + n (8,5 %) 32Si
34Al
13
21
33,99685(12) 56,3 ms β (87,5 %) 17,09 34Si
4#
β + n (12,5 %) 9,56 33Si
35Al
13
22
34,99986(19) 38,6 ms β (74 %) 14,3 35Si
52+#
β + n (26 %) 11,83 34Si
36Al
13
23
36,00621(23) 90 ms β (69 %) 36Si
β + n (31 %) 35Si
37Al
13
24
37,01068(36) 10,7 ms β 16,1 37Si
32+
38Al
13
25
38,01723(78) 7,6 ms β 38Si
39Al
13
26
39,02297(158) 7,6 µs β 39Si
32+#
40Al
13
27
40,03145(75)# 10 ms β
41Al
13
28
41,03833(86)# 2 ms β
32+#
42Al
13
29
42,04689(97)# 1 ms β

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/13|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


25Al
{syn.} 7,183 s β+ 4,277 25Mg
26Al
Spår 7,17 × 105 a β+ 4,004 26Mg


27Al
100 % Stabil
28Al
{syn.} 2,2414 min β 4,642 28Si
29Al
{syn.} 6,56 min β 3,68 29Si