[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Neon
10
Ne

20,1797(6)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för neon (Ne), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/10/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Neon · Neonisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

Redigeringsförklaring redigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

Användning redigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/10|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
16Ne
10
6
16,025761(22) 9 × 10−21 s 2p 0,08 14O
0+
17Ne
10
7
17,017672(29) 109,2 ms β+ + p (96 %) 13,93 16O
½
β+ + α (2,7 %) 8,71 13N
β+ (1,3 %) 14,53 17F
18Ne
10
8
18,0057082(3) 1,672 s ε 4,446 18F
0+
2p 16O
19Ne
10
9
19,0018802(3) 17,296 s β+ 3,238 19F
½+
20Ne
10
10
19,9924401754(19)
Stabil
0+
90,48
21Ne
10
11
20,99384668(4)
Stabil
32+
0,27
22Ne
10
12
21,991385114(19)
Stabil
0+
9,25
23Ne
10
13
22,99446690(11) 37,24 s β 4,376 23Na
52+
24Ne
10
14
23,9936108(4) 3,38 min β 2,47 24Na
0+
25Ne
10
15
24,997737(28) 602 ms β 7,3 25Na
(32)+
26Ne
10
16
26,000461(29) 197 ms β (99,87 %) 7,33 26Na
0+
β + n (0,13 %) 25Na
27Ne
10
17
27,00759(12) 32 ms β (98 %) 12,67 27Na
(32+)#
β + n (2 %) 5,92 26Na
28Ne
10
18
28,01207(16) 18,3 ms β (78 %) 12,31 28Na
0+
β + n (22 %) 8,79 27Na
29Ne
10
19
29,01939(29) 15,6 ms β 29Na
(32+)#
30Ne
10
20
30,02480(61) 5,8 ms β 30Na
0+
31Ne
10
21
31,03311(97)# 3,4 ms β (> 99,9 %) 31Na
72#
β + n (< 0,1 %) 30Na
32Ne
10
22
32,04002(86)# 3,5 ms β + n 31Na
0+
β 22Na
33Ne
10
23
33,04938(86)# 260 ns n
72#
34Ne
10
24
34,05703(87)# 60 ns β (> 99,9 %)
0+
β + n (< 0,1 %)

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/10|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


18Ne
{syn.} 1,672 s ε 4,446 18F
2p 16O
19Ne
{syn.} 17,296 s β+ 3,238 19F
20Ne
90,48 % Stabil
21Ne
0,27 % Stabil
22Ne
9,25 % Stabil
23Ne
{syn.} 37,24 s β 4,376 23Na
24Ne
{syn.} 3,38 min β 2,47 24Na