Infobox tunnelbanelinje
{{Infobox tunnelbanelinje
|Stad              = 
|Tunnelbanelinje   = 
|Bild              = 
|Bildtext          = 
|Tunnelbana        = 
|Invigd            = 
|Sträckning        = 
|Längd             = 
|Stationer         = 

|färg              = 
|textfärg          = 
}}

Omdirigeras hitRedigera