Gustavianska tiden
Sveriges historia 1771-1809

Föregås av frihetstiden

Gustav III 1771-92

Gustav IV Adolf 1792-1809

Fortsättning: Ståndsförfattningens tid