OBS! den här mallen är enbart avsedd att användas som modul till Mall:Faktamall biografi

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


{{Faktamall biografi/Befattning}} är en modul till mallen {{Faktamall biografi}}. Den används för att skapa ett stycke om en innehavd befattning som t.ex. en ministerpost, biskopskap, förbundsordförande eller liknande.

AnvändningRedigera

Faktamallen kan läggas till genom att klistra in mallen som visas nedan i en artikel och sedan fylla i önskade fält. Alla parametrar som lämnas tomma eller utelämnas kommer inte att visas.

{{Faktamall biografi/Befattning
| befattning  = 
| org typ    = 
| organisation = 
| org2 typ   = 
| organisation2 = 
| hvdman    =
| huvudman   =
| hvdman2    =
| huvudman2   =
| tillträdde  = 
| frånträdde  = 
| företrädare  = 
| efterträdare = 
}}

ParametrarRedigera

Parameter Förklaring
befattning Namnet på befattningen, exempelvis Utbildningsminister eller Ärkebiskop.
org typ Typ av organistaion inom vilken befattningen finns, exempelvis Regering, Stift eller Koncern.
organisation Namnet på den organisation inom vilken befattningen finns, exempelvis Regeringen Persson, Uppsala stift eller Alfa-Laval.
org2 typ Samma som org typ och organisation ovan, men ger möjlighet att bättre beskriva befattningens placering i organisationens struktur.
organisation2
hvdman Befattning för överordnad, om befattningen gäller en underordnad ställning av något slag (arbeten, träldom eller annat).
huvudman Namnet på den överordnade, exempelvis chefen eller slavägaren.
hvdman2 Plats för ytterligare typ av överordnad. Kan också användas för "Barnafar" om personen är slav.
huvudman2 Namnet på (barnafadern) etc.
företrädare Vem som innehade befattningen innan.
efterträdare Vem som innehade befattningen efter.

ExempelRedigera

|module = {{Faktamall biografi/Befattning
 |befattning  = [[Ärkebiskop]]
 |org typ    = [[Svenska kyrkans stift|Stift]]
 |organisation = [[Uppsala stift]]
 |tillträdde  = 1856
 |frånträdde  = 1870
 |företrädare  = [[Hans Olov Holmström]]
 |efterträdare = [[Anton Niklas Sundberg]]
}}
Faktamall biografi/Befattning
Ärkebiskop
StiftUppsala stift
Tillträdde1856
Frånträdde1870
FöreträdareHans Olov Holmström
EfterträdareAnton Niklas Sundberg