Detta är en exempeltext för att kunna se hur en meddelandevariabel tar sig ut i en artikeltext. Därigenom kan man se hur texten flyter kring en meddelandevariabel: tomrader, marginaler etc.