AnvändningRedigera

ParametrarRedigera

  • text
  • ursprung
  • källor
  • position: För att höger- eller vänsterställa mallen så använder man parametern position med värdet höger, för att högerställa, eller vänster, för att vänsterställa.
  • ram: För att få en ram kring citatet så ska man använda parametern ram och sätta denna till ja.
  • citattecken: För att får bort citattecknen så sätter man parametern citattecken till nej.

ExempelRedigera

Exempel 1Redigera

{{citat|Lorem ipsum|[[Författare]]|källa}}

ger:

Lorem ipsum
Författare, källa

Exempel 2Redigera

{{citat|Lorem ipsum|[[Författare]]|källa|position=höger|ram=ja|citattecken=nej}}

ger:

Lorem ipsum
Lorem ipsum, källa


Blockcitat med eller utan ram, med eller utan citattecken

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
11

citerad text

Obalanserad wikitextobligatorisk
22

författare

Strängföreslagen
33

källa

Strängföreslagen
Positionposition

"vänster" eller "höger" (centrerad om inget anges)

Strängföreslagen
Ramram

"ja" (nej om inget anges)

Strängföreslagen
Citatteckencitattecken

"nej" (ja om inget anges)

Strängföreslagen