Tysklands nationaldag: Åskmoln över Watzmann i södra Bayern.

3 oktober

Tysklands nationaldag (se bild)

Namnsdag: Evald, Osvald (Sverige)  Evald (Finlandssvenska)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 2 oktober  3 oktober  4 oktober