Malignt neuroleptikasyndrom är ett ovanligt, livshotande tillstånd, som i allmänhet är en bieffekt till medicinering med neuroleptika (läkemedel mot psykos eller antipsykotiska läkemedel). Malign betyder elakartad. Symptomen innefattar katatoni, muskelstelhet, feber och psykiska symptom som konfusion (förvirring).

Malignt neuroleptikasyndrom
Haloperidol, en känd utlösare av malignt neuroleptikasyndrom-
Klassifikation och externa resurser
ICD-10G21.0
ICD-9333.92
DiseasesDB8968
eMedicineemerg/339  med/2614 ped/1581
MeSHsvensk engelsk

SymptomRedigera

Muskelstelhet och ev. tremor (skakningar) kan vara de första symptomen. Den drabbade får hög feber, som kan stiga till 41 grader C, och svettningar. Psykiska symptom förekommer i 75 % av fallen och omfattar slöhet, förvirring och medvetslöshet. Andra allvarliga symptom såsom epilepsianfall och oregelbunden hjärtverksamhet förekommer också.

OrsakerRedigera

Syndromet beror sannolikt på överkänslighet mot ett antipsykotiskt läkemedel, vilket medför brist på dopamin alternativt blockad av dopaminreceptorer i hjärnan. 0,02 % till 3 % [1][2]av de personer, som medicinerar med neuroleptika får malignt neuroleptikasyndrom. Höga medicindoser och snabb dosökning medför ökad risk för att syndromet ska utlösas.

BehandlingRedigera

Den drabbade personen ska vårdas på intensivvårdsavdelning. Neuroleptikamedicinering ska omedelbart avslutas. Febernedsättande behandling och specifika läkemedel bl.a. ämnen, som påverkar dopaminreceptorerna, ges. Prognosen är god om den drabbade personen får adekvat behandling.

FotnoterRedigera

  1. ^ Levenson JL. Neuroleptic malignant syndrome. Am J Psychiatry 1985; 142:1137.
  2. ^ Velamoor VR. Neuroleptic malignant syndrome. Recognition, prevention and management. Drug Saf 1998; 19:73.