Denna artikel är en del i serien Ämnesomsättningen med följande delar:
Metabolism
Katabolism
Anabolism
Katabolism
Matspjälkning
Glykolys
Beta-oxidation
Trans-/Deaminering
Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan
Oxidativ fosforylering
Ureacykeln
Anabolism
Glukoneogenes
Proteinsyntes
Fettsyrasyntes
Se även
Fotosyntes
Cellandning
Malat-aspartatskytteln

Malat-aspartatskytteln är en serie reaktioner som för över reduktionsekvivalenter från bland annat NADH som bildats i glykolysen i cytosolen till mitokondriernas inre matris, där energin kan tas till vara i elektrontransportkedjan.

Översikt över reaktionerna i malat-aspartatskytteln.

Malat-aspartskytteln utgörs av fyra enzymer:

  • malatdehydrogenas i mitokondriens matris samt i dess intermembranutrymme.
  • aspartataminotransferas i mitokondriens matris samt i dess intermembranutrymme.
  • malat-alfa-ketoglutarat-antiportenzym på mitokondriens innermembran.
  • glutamat-aspartat-antiportenzym på mitokondriens innermembran.

Mekanismer redigera

  1. Först reduceras oxaloacetat i cytosolen till malat med hjälp av det NADH som bildats i bland annat glykolysen, samt enzymet malatdehydrogenas.
  2. Malatet transporteras in i mitokondriens matrix.
  3. Malatet återomvandlas till oxaloacetat med mitokondriellt malatdehydrogenas och NAD+, som omvandlas till NADH.
  4. Oxaloacetatet transamineras med glutamat av enymet aminotransferas till aspartat och alfa-ketoglutarat.
  5. Aspartatet och alfa-ketoglutaratet transporteras ut till cytosolen (detta sker i samband med att malat och oxaloacetat transporteras in med transportenzymerna malat-alfa-ketoglutarat-antiportenzym och glutamat-aspartat-antiportenzym).
  6. Cytosoliskt aminotransferas omvandlar tillbaks aspartatet och alfa-ketoglutaratet till oxaloacetat och glutamat, så att transportcykeln kan börja om igen.

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.