MRZ, Machine Readable Zone, är en del av ett formulär som är avsett för maskinavläsning. Exempelvis placeras ett pass vid en passkontroll i en maskin som maskinellt läser av det. Passen har en vit zon med bokstäver och siffror som en dator kan tolka, vilket ökar snabbhet så att passkontrollanter rutinmässigt kan kontrollera personer i datorn, och minskar risken för felinmatningar.