Mönstring (sjöfart)

Mönstring är namnet på de formaliteter som förekommer när en sjöman tillträder (påmönstring) eller frånträder (avmönstring) en befattning ombord på ett fartyg.[1]

Mönstringsförfarandet på svenska handelsfartyg är reglerat i lag, och bland annat krävs vid påmönstring läkarintyg och sjöfartsbok.[1]

I äldre tid ansågs en sjöman påmönstrad när han antecknats i sjömansrullan eller mönstringsbeviset. Varje arbetsgivare skulle föra en mönstringsliggare där avmönstrade sjömän skulle strykas då de tog avsked från sin tjänst.[2]

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord mönstring)
  2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 623