Mårten Pehrsons Valsqvarn var en kvarnbyggnad och kvarnrörelse uppförd av grosshandlare Mårten Pehrson (1840-1906) i Kristianstad. Kvarnrörelsen var avsedd att mala mjöl för det större omlandet kring Kristianstad. Verksamheten startade 1881. Kvarnrörelsen sysselsatte på 1940- och 50-talen ungefär 100 personer. Kvarnen har bland annat tillhört Kungsörnen.

Kvarnen, före detta Mårten Pehrsons Valsqvarn, numera kontorshotell.

Idag är den stora kvarnbyggnaden (Kristianstads största byggnad) omvandlad till kontorslokaler för bland annat kommunal verksamhet. Den 13 december 1988 beslöt de dåvarande ägarna till kvarnen att rörelsen skulle upphöra och klockan 15.10 den 6 september 1991 stannade kvarnmaskinerna för gott (minnesplakett sitter inne i restaurangen). Flera arkitekter har genom åren varit inblandade i utförandet av "Kvarnen" - N.A. Liljekrantz, Algot Johansson, Per Lennart Håkanson, N Einar Johansson och senast Sten Liljedahl. På toppen av "Kvarnen" uppfördes 1950 en kupol med torntak. I tornet rymdes en tank på 50 000 liter vatten som var kopplat till ett lokalt sprinkersystem. Idag är tanken utrymd och tornet omvandlat till kontorslokaler. På baksidan av kvarnbyggnaden står idag konstverket "Ax" av konstnären Pål Svensson till minne av den industriella verksamheten.

Externa länkarRedigera