Mäklare är en person som handlar med eller förmedlar tjänster, egendom, som fastigheter, skepp, företag, aktier eller värdepapper.

Fastighetsmäklare redigera

Huvudartikel: Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

Aktiemäklare redigera

Huvudartikel: Börsmäklare

Aktiemäklaren (person eller verksamhet) fungerar som ett mellanled mellan köpare och säljare av aktier och andra värdepapper på finansmarknaden. Aktiemäklaren analyserar finansmarknaden och ger rådgivning om köp- och säljläge på värdepapper eller aktier.