Pulmonologi

medicinskt specialområde
(Omdirigerad från Lungmedicin)

Pulmonologi är en invärtesmedicinsk specialitet som behandlar sjukdomar i respirationssystemet, till exempel luftvägarna, lungorna och brösthålan.