Lumparsund (-'sund) är ett sund mellan Lemland och Lumparland, Åland.

Lumparsunds smala vattenväg mellan Lumparns och Föglöfjärdens öppna vatten är en urgammal farled. Här passerade troligen många av de skepp som under vikingatiden gick från Sverige och vidare till de stora handelsvägarna genom Ryssland och här gick kung Valdemars segelled - men i det här smala faret gällde det nog oftast att ro.

På lumparlandssidan ligger Skags gamla ensamgård och strax intill ser man resterna av det gamla färjfäste där färjan mellan Lumparland och Lemland gick på 1700- och 1800-talet. I dag går trafiken på en modern landsvägsbro över sundet.

I en skyddad vik strax söder om bron ser man spanterna från flera segelfartyg sticka upp över vattenytan. Under bondeseglationens mest framgångsrika tid i slutet på 1800-talet brukade man lägga upp fartygen över vintern här och sedan rusta upp dem på våren. Krängkistor och ballasthögar på stränderna vittnar också om segelsjöfartens dagar. Här har också funnits gästgiveri, lanthandel och färjställe för trafiken ut till Föglö och det stora kronofaret mellan Finland och Sverige.