Öppna huvudmenyn

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut (tyska originalets titel: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie) är en skrift av Friedrich Engels från år 1886. En andra reviderad utgåva kom år 1888. I denna andra utgåva publicerades för första gången Marx' Teser om Feuerbach.

Boken består av fyra delar.

  • Första delen handlar om tiden från den idealistiska Friedrich Hegel fram till den materialistiska Feuerbach och den dåvarande tyska filosofin.
  • Det andra kapitlet handlar om idealismens borttynande och framväxten av materialismen inom filosofin.
  • Tredje kapitlet handlar om Feuerbachs religionsfilosofi.
  • I fjärde stycket sammanfattar Engels de tre föregående styckena. Han förklarar hur inte bara kristendomen blev den härskande klassens ideologi utan även hur filosofin blev ett verktyg i dess hegemoni.

Skriften finns på svenska i översättning av Bertil Wagner.

Överproduktion och masselände - det förra orsak till det senare och tvärtom - det är den absurda motsägelse, i vilken storindustrin utmynnar och vilken oundvikligt kräver att produktivkrafterna genom en ändring av produktionssättet lämnas fritt lopp.
– Sid. 65 i 1981 års utgåva