Öppna huvudmenyn

Ludvig Leonard Laurén

finländsk skribent
Ludvig Leonard Laurén

Ludvig Leonard Laurén, född 13 maj 1824 i Vasa, död där 7 maj 1884, var en finländsk skolman, tidningsman och författare.

BiografiRedigera

Laurén blev 1841 student, 1850 lärare i franska språket vid högre elementarskolan och gymnasiet i Vasa, 1867 lektor i teologi och 1876, då gymnasiet ombildades till lyceum, rektor för detsamma.

Han gav ut ett femtiotal större och mindre arbeten av pedagogiskt, folkligt eller skönlitterärt innehåll. Av hans skönlitterära arbeten kan nämnas dikthäftet Humlor, En julberättelse och Doftlösa blomster (en samling av 234 sonetter; 1883). I Minnen från skolan och universitetet (1877) skildrade han med varm känsla de personligheter, med vilka han under tidigare år kommit i kontakt.

Laurén medverkade även i tidningspressen och gav själv ut "Vasabladet" 1863–1871 och 1877–1880.

Bibliografi över verk på svenskaRedigera

 • Poetisk och litterär kalender, till förmån för det brandskadade Björneborg den 22 maj 1852. Åbo: Lillja. 1853  - Tillsammans med: J. G. Frosterus och Johan Oskar Immanuel Rancken.
 • En christelig barnuppfostran. Åbo. 1853. Libris 2765673 
 • Humlor. 1. Första swärmen / utsände af L-n. Helsingfors. 1860. Libris 10085777 
 • Kurs i franska litteraturens historia, med fraser och hänvisningar till Guinchards och Oldes grammatikaliska läroböcker. Kuopio. 1861. Libris 2765679 
 • Satsläran i sammandrag jemte det hufvudsakliga af svenska språkets formlära / ett försök af L.L.L-n. Åbo. 1861. Libris 2765683 
 • Systematiska öfningar i hufvudräkning, omfattande talen från 1 till och med 10 : en förberedande kurs till den egentliga räkneläran, för hemmet och skolan. Kuopio. 1861. Libris 2765685 
 • Spekulanterne : episkt skämt i fem sånger. Nikolaistad. 1863. Libris 10085780 
 • Lärobok i franska språket för elementarläroverket. Helsingfors. 1864. Libris 2765680 
 • Fysikens grundsanningar, framställda med ledning af enkla experimenter, en lärobok för folk-,söndags- och borgareskolor samt fruntimmersskolor : efter F.E.J.Crügers "Naturlehre für den Unterricht in Elementarschulen, achte Aufl.1861". Wasa. 1866. Libris 2765675 
 • Satser som med H. H. Herr Erke-biskopens samt högvördiga domkapitlets i Åbo tillåtelse till offentlig granskning framställas. Nikolaistad: Kustannuspaikka tuntematon. 1866 
 • Handbok i tanke-och talöfningar. Nikolaistad. 1866. Libris 2765677 
 • Julberättelser. Nikolaistad: förf. 1868 
 • Folkskrifter af kristligt-sedligt innehåll. Nikolaistad. 1872. Libris 2765915 
 • Om folkskolors nödvändighet. Laurén, L.L., Folkskrifter ...2. Nikolaistad. 1872. Libris 2765682 
 • Barndopet skärskådadt i Guds ords ljus : en till styrka och lugna för evangeliska kristna behandlad tidsfråga. Finska Evang. Sällskapets ströskrift ; 89. Åbo: Kustannuspaikka tuntematon. 1873 
 • Några ord om skogsförödelse : en tidsfråga. Hfors. 1874. Libris 2765681 
 • Barndomsvännerne eller huru orätt gods förgår, men ärlig flit består : taflor ur det verkliga lifvet / af Lrn. Hfors: Kohtuuden Ystävät. 1875. Libris 2765672 
 • Den finska kyrkans förnämsta öden läroboksförsök. Helsingfors. 1875. Libris 2765674 
 • Huru det finska folket kom till läskunnighet : jemte Gezelii den äldres porträtt. Skrifter, Folkupplysn.-sällskapets.1. Hfors. 1875. Libris 2765678 
 • Johan och Herman eller "Spard penning är så god, som wunnen", men "Slösa gör armod", tafla ur lifwet. Vasa Sparsamhetsförenings folkskrift ; 1. Nikolaistad. 1875 
 • Sammanställning af de vigtigaste kyrkohistoriska fakta i Finland : ett försök att framställa finska kyrkans öden. Helsingfors. 1875. Libris 2094276 
 • Minnen från skolan och universitetet : skizzer. Stockholm: Bonnier. 1877. Libris 1598299 
 • Wasa lyceum : program för läseåret 1878-1879. Nikolaistad: F.W. Unggren. 1879 
 • Två olika grannar, teckning ur verkligheten i 7 kapitel. Vasa djurskyddsförenings folkskrift. 2. Nikolaistad. 1881. Libris 2765687 
 • Trenne läseår [1764-65, 1784-85, 1803-04] ur Wasa lärdomsskolas verksamhet tecknade af L.L.Laurén. Redogörelse för Wasa lyceum 1881-82. Nikolaistad. 1882. Libris 2765686 
 • Doftlösa blomster, plockade i senhösten. Nikolaistad: förf. 1883. Libris 22698065. http://hdl.handle.net/2077/56478 
 • Wasa trivialskola 1684-1884 : anteckningar med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro. Nykarleby. 1884. Libris 2094280 
 • Om kyskhet. Skrifter / utg. av Samfundet Pro Fide et Christianismo (1877), 99-0560543-6 ; 24. Stockholm: Beijer. 1886. Libris 1626376 
 • Råmaterial : rytmer och rim. Helsingfors: förf. 1897. Libris 10085778 

ÖversättningarRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera