Med low fantasy menas vanligen en fiktion som utspelar sig i "den vanliga världen", men där magi och magiska väsen förekommer. Exempel på detta är Harry Potter.

Lågfantasy är en ännu inte så spridd försvenskning av begreppet.

Utgör motsatspar med high fantasy.