Louis de Potter

belgisk författare, politiker och historiker

Louis de Potter, född 26 april 1786, död 22 juli 1859, var en belgisk politiker.

Potter utövade ett flitigt historiskt och politiskt författarskap i antiklerikal anda, tog livlig del i den liberala rörelsen och bidrog till att 1828 försona denna med katolikerna i och för gemensam strid mot den Nederländska staten. 1830 landsförvisades han, men kunde efter revolutionen i Bryssel samma år återvända och blev medlem i den provisoriska regeringen, där han vann övertaget över de som enbart önskade belgisk autonomi, och genomdrev Belgiens självständighetsförklaring. Potters strävanden att införa republik i Belgien misslyckades, och han återvände därefter till Paris. Från 1838 var han återbosatt i Belgien, där han förde en tillbakadragen tillvaro.

KällorRedigera