En look-alike är en person som medvetet sminkar och klär sig som en kändis för att efterlikna eller imitera denne. Look-alikes jobbar ofta inom nöjesvärlden. Det är inte ovanligt att de ägnar sig åt att efterlikna kändisen för att denne anses som deras idol, och efterliknandet blir då ett sätt att hylla förebilden.

Look-alikes ska inte sammanblandas med dubbelgångare, personer som av naturen är väldigt lika varandra, även om många look-alikes också är ganska lika de personer de försöker efterlikna, några rent av såpass att de kan tas för riktiga dubbelgångare.

Se ävenRedigera