Londondeklarationen är en överenskommelse rörande rätten i sjökrig. Den tillkom vid en konferens 1908-09 mellan de större sjömakterna. Fastän deklarationen aldrig formellt ratificierades, har dess regler åberopats och till stor del följts av stormakterna under de båda världskrigen.

Överenskommelsen redigera

Londondeklarationen omfattar 66 artiklar, innehållande regler för blockad, bestämmelser rörande krigskontraband, grundsatser för s. k. neutralitetsvidrigt understöd åt krigförande, förstöring av neutrala priser, flaggbyte, fientlig egenskap hos fartyg och last samt överenskommelser rörande konvojering, visitation och skadestånd.

Reglerna för ubåtskriget har varit föremål för särskilt intresse och preciserats vid flottkonferenserna i London 1930 och 1936. Dessa regler antogs av alla makter med ubåtar, men frångicks ändå av båda parter under andra världskriget.

Källor redigera