Lokomotor kallas ett mindre lok som främst är avsett för växling och dragning av kortare godståg. Jämfört med ett vanligt lok har lokomotorn lägre effekt (SJ:s ursprungliga definition max 300 hk) och hastighet.

Tågfrakts Z67 i Motala i juli 2007. Lokomotorn är en ombyggd version av en större lokomotor som byggdes i början av 1960-talet.
SBB TemIII 346, tvåkraft (elektrisk och diesel) lokomotor.

Lokomotorn har i allmänhet dieselhydraulisk eller dieselmekanisk (jfr lastbil) kraftöverföring, men även elektriska lokomotorer har förekommit. Skälet till att man började skilja mellan lok och lokomotorer är lönemässiga. Lok krävde en lokförare, medan en lokomotor bara krävde en lokomotorförare som hade kortare utbildning och lägre lön.

Äldre schweizisk lokomotor.

Den svenska utvecklingen av lokomotorer började med Lambert Bjurströms lokomotortillverkning i Västervik på 1920-talet.

Svenska lokomotorer har i Sverige ett Littera som börjar med Z.