Logistiska tillväxtekvationen är en differentialekvation, , som beskriver en exponentiell tillväxt med ett takvärde.

Den skiljer sig från rena exponentialfunktioner genom att tillväxthastigheten inte bara är proportionell mot utan också mot faktorn . är det värde som utgör en övre gräns för .

går mot 0 (noll) då närmar sig . Följaktligen går mot 0 och tillväxten upphör.

Lösningsformeln för att bestämma för denna typ av differentialekvation lyder enligt följande:

Där den logistiska tillväxtkonstanten kan bestämmas med hjälp av ett startvillkor till problemet i fråga.

ReferenserRedigera

  • "Matematik 5 J. Sjunnesson, M. Holmström, E. Smedhamre, L. Jakobsson, K. Nilson. Liber"